Featuring

Het Engelse woord featuring (afgekort feat. of ft.) of with wordt in de muziekindustrie gebruikt om een gastoptreden van een artiest mee aan te geven, bijvoorbeeld in een lied of op een album. Het kan vertaald worden met met. Sinds de jaren negentig is het aantal gastoptredens in nummers sterk toegenomen, maar al sinds het begin van de hitlijsten wordt de term gebruikt. Meestal heeft een gastartiest maar een klein aandeel in een lied: hij zingt of rapt dan bijvoorbeeld een couplet, het refrein of bespeelt een muziekinstrument. Het begrip featuring is dynamisch. Soms heeft de gastartiest bijvoorbeeld niet een veel kleiner aandeel dan de hoofdartiest. Het gaat met name over de samenwerking tussen de artiesten en het creatieve resultaat wat daar uit voortvloeit.

 

Music featuring You is een organisatie waar deze samenwerking met cliënt, klant of publiek centraal staat. Dit uitgangspunt maakt dat alle songs die gemaakt worden bij Music featuring You persoonlijk en vernieuwend zijn. Een song vertaalt jouw emoties en gedachten. Het beschrijft mogelijk de situatie waar jij op dat moment in verkeert. Een samen bedachte/ geschreven song kan dan gebruikt worden om deze emoties te verwoorden, gedachten te ordenen of een belangrijke gebeurtenis te markeren.