Songs from Inside

 

Music featuring You richt zich met deze lesmethode op sociale studies, zowel op MBO, HBO als WO- niveau. In de praktijk zie je dat hulpverleners steeds meer bezig zijn met protocollen, richtlijnen en deadlines. Deze lijken steeds meer leidend te worden binnen de hulpverlening, waardoor hulpverleners steeds minder tijd en ruimte voelen om echt met de cliënt in contact te komen. Om deze basis/ competentie van de hulpverlening meer aandacht te geven, is deze collegereeks ontwikkeld. Wij vinden het van belang dat hulpverleners meer durven te vertrouwen op hun intuïtieve, empathische vermogens en niet schuwen dit op een creatieve manier in te zetten in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Deze collegereeks gaat dus over 1 van de basisprincipes van hulpverlening namelijk empathie. De empathische betrokkenheid van de hulpverlening is de meest consistente voorspeller voor de uitkomst van de begeleiding. Empathie is een onmisbaar ingrediënt voor goede hulpverleningsrelaties. Het is een basale competentie voor de hulpverlenende beroepen in het algemeen. Empathie verdient een cruciale plaats in het basiscurriculum van deze beroepen. Wij hebben binnen deze collegereeks voor een out-of-the-box approach gekozen, om studenten echt aan de slag te laten gaan met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun empathische vermogens. De colleges zullen een combinatie van theorie en praktijk zijn. Het zal de student uit haar/ zijn comfortzone halen en hierdoor meer intensief aan de slag gaan met dit onderwerp.

 

De colleges zullen door 2 tutors worden aangeboden. Dit is noodzakelijk in verband met het intensieve deel theorie en praktijk dat de studenten wordt aangeboden. Mocht u vragen hebben over deze collegereeks, komen wij deze graag verder persoonlijk toelichten.