Waarom BOOST songwriting?

 

De meeste jongeren hebben wel iets met muziek, maar minder met hulpverlening. Ze hebben allemaal hun favoriete muziek, vaak met achtergrond een peer- group of subcultuur. Luisteren naar muziek is een laagdrempelige manier om een eerste ingang te bieden voor hulpverlening. Dit biedt veiligheid.

 

BOOST songwriting gebruikt muziek en songwriting als een middel om aan een probleem of klacht te werken. Daarbij ligt de nadruk op de muziek en de song. We luisteren naar muziek en gaan zelf ook muziek maken. Hiervoor zijn geen muzikale vaardigheden vereist. Met muziek kunnen we makkelijk laten horen in welke stemming we zijn, of wat ons dwarszit. BOOST songwriting is goed in te zetten bij jongeren die het moeilijk vinden om woorden te geven aan hun emoties. Of juist die wel goed kunnen praten maar het niet lukt om balans te vinden tussen gevoel en verstand. Tijdens het BOOST songwriting traject leren de jongeren om juist verbanden te maken tussen hun eigen emoties, gedachten en hun gedrag. BOOST songwriting gaat hiervoor aan de slag met de volgende vier gebieden; zelfbeeld, emoties, interactie en cognities. 

 

BOOST songwriting is herkenbaar aan de volgende vijf kenmerken; Het helpt jongeren om uitdrukking te geven aan hun IDENTITEIT en/ of deze te onderzoeken. Het helpt jongeren een realistisch ZELFBEELD te ontwikkelen door hen te confronteren met hun mogelijkheden en onmogelijkheden. De jongeren krijgen binnen het traject steeds meer de regie. De jongeren voelen een vorm van EMPOWERMENT wat het eigen probleemoplossend vermogen activeert om situaties beter te regisseren. De jongeren maken gebruik van de muzikale middelen hun emoties en gevoel aan hun verhaal toe te voegen wat een NARRATIEVE werking heeft. Al deze kenmerken verenigen zich vervolgens samen in het laatste kenmerk van BOOST songwriting namelijk dat er wordt afgesloten met een EINDPRODUKT. De song wordt opgenomen en er is een mogelijkheid de song te laten horen door middel van een optreden aan de personen waar de jongere zijn of haar song aan wil laten horen.

 

Co-writer

Het gehele traject van BOOST songwriting zal begeleid worden door een co- writer. De co- writer zal de jongere begeleiden bij het doen van iets, waarvan hij eerder inschatte dat hij het niet zou aandurven. Dit kan bijvoorbeeld het zingen van een lied voor anderen zijn, of kan het presenteren van een eigen gemaakt muziek product zijn. De co-writer en jongere zullen ongeveer elke week afspreken voor een periode van maximaal 6 maanden.

 

Featuring artists

Featuring artists zijn dus de jongeren die het vertrouwen verloren hebben in de reguliere hulpverlening, in volwassenen en/ of in zichzelf. Dit zijn vaak de jongeren waar de hulpverlening geen oplossingen meer voor heeft. De jongeren hebben al te vaak wisselingen gehad van hulpverleners en hierdoor is de connectie tussen deze jongeren en hulpverlening verbroken. De jongeren voelen geen commitment en geen vertrouwen van de hulpverlening in hun kwaliteiten en talenten. Het is dan ook erg moeilijk voor deze jongeren om vertrouwen in zichzelf te hebben als hun omgeving hen dit gevoel ook niet geeft.