ReAttach !

 

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de affect regulatie en het activeren van persoonlijke groei. We meten dat na ReAttach de psychologische stress en overprikkeling verminderen, de stresstolerantie toeneemt en cliënten pro-actief en veerkrachtiger worden.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken. Je zou ReAttach kunnen zien als een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de therapeut je helpt om sterker te worden door (gemiddeld 5 keer) een training te doen. ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.

 

Hoe ziet een ReAttach behandeling eruit?

De ReAttach therapeut en cliënt zitten tegenover elkaar aan een smalle tafel. Voor de sessie hebben zij een gesprek gehad, waarbij symptomen zijn geïnventariseerd en behandeldoelen zijn opgesteld.
Tijdens de sessie reguleert de therapeut de sensorische prikkels en het spanningsniveau van de cliënt om de voorwaarden voor de ReAttach training te optimaliseren. De therapeut vraagt de cliënt om de handen plat op tafel te leggen, zodat de therapeut door middel van ritmische aanrakingen van de handpalmen tactiele stimulatie kan geven, als onderdeel van de behandeling. Er volgt een sociaal cognitieve training waarbij de meeste volwassen cliënten de ogen sluiten. De totale sessie duurt circa 20 minuten.

 

Wat ervaren cliënten?

ReAttach werkt krachtig maar vriendelijk en wordt meestal ervaren als een prettige en ontspannende behandeling. Cliënten ervaren hernieuwde energie, zitten beter in hun vel, voelen zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven.
Daarnaast ervaren cliënten door ReAttach een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress waardoor ze weer beter kunnen functioneren.

 

De effecten van ReAttach:

- Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve  coping

- Het doorbreken van vaste patronen

- Meer open staan voor andere behandeling en/ of begeleiding

- Verbetering van spanning – en emotieregulatie

- Vermindering van vermoeidheidsklachten

- Meer zelfcontrole bij chronische pijn

- Verbetering van sociale interacties
- Vermindering van (beweeg) angst

- Verbetering van spontane spraak
- Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing

Start ReAttach!

ReAttach is dus een methodiek waarbij je cliënt niet hoeft te praten en het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen opnieuw beleefd worden. ReAttach is een opmerkelijke, snelwerkende en in de praktijk bewezen methode met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over 3 maanden en cliënten ervaren al na enkele sessies resultaten op allerlei leefgebieden.