Klachtenreglement

Klachtenprocedure:

Je wordt vriendelijk verzocht om in geval van een onverhoopte klacht dit schriftelijk kenbaar te maken bij mij. Ik zal als eerste jou uitnodigen om de klacht te bespreken. Indien je niet tevreden bent over het resultaat kan jij je wenden tot het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Vanuit deze organisatie word je ondersteund door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.